NicSoft banner

Soluții software specializate
pentru agenți economici și unități bugetare

Asistenta: 0741.76.77.85
Vanzari: 0748.11.31.17
E-mail: office@nicsoft.ro

NicSoft banner

Soluții software specializate pentru agenți economici și unități bugetare

Asistenta: 0741.76.77.85 Vanzari: 0748.11.31.17
Fax: 0365.44.77.05 E-mail: office@nicsoft.ro

Asistenta: 0741.76.77.85 Vanzari: 0748.11.31.17 Fax: 0365.44.77.05 E-mail: office@nicsoft.ro

Asistenta: 0741.76.77.85
Vanzari: 0748.11.31.17
Fax: 0365.44.77.05
E-mail: office@nicsoft.ro

calendar blog December 27, 2016

comment blogNici un comentariu »

Programul de contabilitate bugetara dezvoltat de firma NicSOFT respecta toate cerintele ordinului 2021/2013 inca incepand cu anul 2014. Va oferim cu drag informatii suplimentare la numarul de telefon 0748113117.

In data de 21.12.2016 Ministerul Finantelor Publice a trimis urmatoarea precizare privind sistemul ForexeBug:

Potrivit art. IV din OUG 84/2016,  pe parcursul anului 2017, în baza unui calendar ce va fi stabilit ulterior,  instituţiile publice vor incepe să depună, formularele specifice situaţiilor financiare către Sistemul Naţional de Raportare FOREXEBUG.

Entităţile Publice se vor asigura că sistemul informatic, cu ajutorul căruia îşi desfăşoară activitatea financiar contabilă, corespunde cerinţelor prevăzute în O.M.F.P. nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Programele informatice trebuie să asigure constituirea obligatorie a următoarelor informaţii în articolului contabil astfel:

Debit: =   cont contabil sintetic gr III, sector, sursă, clasificaţie venituri/ functională cheltuieli/excedent  şi clasificaţie economică cheltuieli, după caz

Credit =   cont contabil sintetic gr III, sector, sursă, clasificatie  venituri/  functională cheltuieli/excedent  şi clasificaţie economică cheltuieli, după caz

Atât debitul cât şi creditul  conturilor trebuie să aibă asociate urmatoarele informatii: clasificaţie venituri/  funcţională cheltuieli/excedent, clasificaţia economică cheltuieli, acolo unde este cazul. Toate conturile trebuie să îndeplinească cerinţele privind asocierea clasificaţiei acolo unde este cazul, conform legislatiei in vigoare.

 

exemplu: articol contabil ce conţine clasificaţie de venituri  atât pe debit cat si pe credit 

4110100   02     E        300530             6 caractere X

=

7500000  02     E        300530              6 caractere X

exemplu: articol contabil ce conţine clasificaţie de cheltuieli  atât pe debit cât şi pe credit

4010100 02 A 510103 200108 = 7700000 02 A 510103 200108

exemplu: articol contabil ce conţine clasificaţie de cheltuieli pe debit şi fără clasificaţie pe credit

5310101 02 F 660601 206001 = 5810101 02 F

Exemple de articole cu contul 5310101 in diverse forme de asociere de clasificatii:

5310101 02 F 660601 200601  = 5420100 02 F 660601 200601

5310101 02 F 335000               = 7510100  02 F 335000

5310101 02 F                                = 4620109  02 F

2120901 02 F                            = 1030000  02 F

Mentiune:

  • spatiile dintre elementele contului sunt introduse pentru o mai buna vizualizare si punere in evidenta. In structura de raportare a contului, aceste spatii nu exista;
  • elementele care nu exista se inlocuiesc cu numarul corespunzator de X-uri.

Regula privind organizarea exportului contului: Atunci cand, potrivit reglementarilor, contul nu are asociate clasificaţii, aceastea vor fi inlocuite cu X-uri conform cu numărul de caractere rezervate.

Elementele constitutive din structura contului atât pe debit cât şi pe credit trebuie să conţină elementele enumerate, identificabile, distinct pentru a se putea asigura realizarea dinamica a raportărilor din formularele situaţiilor financiare.

In aceasta etapa de implementare a sistemului, în structura contului nu se introduc codurile ESA si CIF-ul partenerului acestea fiind înlocuite cu X-uri conform cu numărul de caractere rezervate pentru fiecare dintre ele

Specificatiile schemei XSD a XML-urilor ce vor fi generate de sistemele informatice pentru fiecare tip de formular in parte se vor transmite ulterior odata cu demararea procesului de raportare.

Institutiile publice au obligatia verificarii si armonizarii sistemelor informatice cu specificaţiile necesare realizării exportului în formatul XML, astfel că începând cu 01.01.2017 situaţiile financiare să poată fi exportate/preluate în PDF-urile asociate fiecărui tip de raportare.

tag blog

author blognicsoftadmin

calendar blog August 11, 2016

comment blogNici un comentariu »

Incepand cu anul 2016 am create un nou soft (program) : Registru electronic pentru evidenta ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

Acest soft este destinat primariilor si ajuta la evidenta corecta a ofertelor de vanzare a terenurilor situate in extravilan.

Programul este creat conform Legii 17/2014 si a Ordinului nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aplicarea titlului I din Legea 17/2014.

Programul este accesibil online si puteti sa il accesati de oriunde. De la primarie, din delegatie sau de acasa.

(more…)

tag blog

author blognicsoftadmin

calendar blog March 16, 2015

comment blogNici un comentariu »

In clasificatia functionala a cheltuielilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, la capitolul “Cultura, recreere si religie”, cod 67.10, subcapitolul “Servicii culturale”, cod 67.10.03, se introduce paragraful “Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice”, cod 67.10.03.12, conform cu Comunicare M.F. 751.721/23.12.2014.

Aceasta modificare s-a efectuat si in programul de executie bugetara nicsoft dezvoltat de firma NicSOFT.

tag blog

author blognicsoftadmin

calendar blog March 12, 2015

comment blogNici un comentariu »

Calendar_zile_lucratoare_libere_2015

Zile lucratoare ianuarie 2015 :       20
Zile lucratoare februarie 2015 :     20
Zile lucratoare martie 2015 :          22
Zile lucratoare aprilie 2015 :          21
Zile lucratoare mai 2015 :               20
Zile lucratoare iunie 2015 :             21
Zile lucratoare iulie 2015 :              23 (more…)

tag blog

author blognicsoftadmin

calendar blog January 25, 2014

comment blogNici un comentariu »

Noua structura a contului contabil pentru institutiile bugetare conform ordinului 2021/2013 forexebug.

Vom porni de la un exemplu – contul Furnizori sub 1 an:

401 01 00 02 A 510301 200103

401 – Contul sintetic de gradul I format din 3 caractere

01 – Contul sintetic de gradul II format din 2 caractere

00 – Contul sintetic de gradul III format din 2 caractere

02 – Cod sector (01 Buget de stat, 02 Buget local…) format din 2 caractere – reveniti pe site, vor aparea informatii detaliate cu privire la aceasta

A – Sursa de finantare (A reprezinta integral de la buget de stat) format din un caracter – info detaliate la www.nicsoft.ro/nomenclator-sursa-de-finantare-forexebug/ 

510301 – Capitolul bugetar (Clasificatie functionala venituri si cheltuieli, capitol, subcapitol, paragraf) pentru Autoritati executive in 2013 era format din 8 caractere – 51020301 – acum caracterul 3 si 4 adica “02” se scoate deoarece e cuprins la cod sector, aceasta regula e valabila la toate capitolele bugetare indiferent de sector sau de sursa de finantare. Este format din 6 caractere.

200103 – Articolul bugetar (Clasificatie economica cheltuieli, titlu, articol, alineat) exemplu reprezinta articolul Incalzit, iluminat si forta motrice din detalierea cheltuielilor sau capitolul bugetar. Este format din 6 caractere.

Ne oprim aici cu dezvoltarea contului, mai sunt si alte modificari dar deocamdata de acestea nu avem nevoie.

Capitolul si articolul bugetar nu sunt obligatorii la toate conturile dar celelalte prezentate sunt. Fata de anul 2013 unde era obligatoriu capitolul la conturile de venituri si cheltuieli, iar articolul la conturile de cheltuieli, de acum acestea vor fi obligatorii la mult mai multe conturi. In cateva zile o sa vin cu o postare cu noul plan de conturi.

Modificarile prezentate mai sus sunt disponibile in programul pentru evidenta contabilitatii bugetare ExpertContab dezvoltat de firma NicSOFT.  Informatii la 0748113117 sau www.nicsoft.ro.

Reveniti zilnic pentru noi informatii utile, care sa va imbunatateasca activitatea de zi cu zi.

Nomenclator sursa de finantare forexebug

Sursele de finantare care sunt obligatorii ca analitice la noul plan de conturi bugetar incepand cu anul 2014. Aceste modificari sunt disponibile in programul ExpertContab dezvoltat de firma NicSOFT. Informatii la 0748113117 sau www.nicsoft.ro. Modificarile la planul de conturi fac parte din proiectul ForexeBug implementat de Ministerul de Finante.

 A – integral de la buget
 B – credite externe
 C – credite interne
 D – fonduri externe nerambursabile
 E – activităţi finanţate integral din venituri proprii
 F – integral venituri proprii
 G – venituri proprii şi subvenţii
 H – bugetul aferent activităţii din privatizare
 I – bugetul Fondului pentru mediu
 J – bugetul Trezoreriei Statului
 L – fond de risc

tag blog

author blognicsoftadmin