NicSoft banner

Soluții software specializate
pentru agenți economici și unități bugetare

Asistenta: 0741.76.77.85
Vanzari: 0748.11.31.17
E-mail: office@nicsoft.ro

NicSoft banner

Soluții software specializate pentru agenți economici și unități bugetare

Asistenta: 0741.76.77.85 Vanzari: 0748.11.31.17
Fax: 0365.44.77.05 E-mail: office@nicsoft.ro

Asistenta: 0741.76.77.85 Vanzari: 0748.11.31.17 Fax: 0365.44.77.05 E-mail: office@nicsoft.ro

Asistenta: 0741.76.77.85
Vanzari: 0748.11.31.17
Fax: 0365.44.77.05
E-mail: office@nicsoft.ro

Precizare Ministerul Finantelor privind sistemul de raportare forexebug din programele informatice 2017

calendar blog December 27, 2016

Programul de contabilitate bugetara dezvoltat de firma NicSOFT respecta toate cerintele ordinului 2021/2013 inca incepand cu anul 2014. Va oferim cu drag informatii suplimentare la numarul de telefon 0748113117.

In data de 21.12.2016 Ministerul Finantelor Publice a trimis urmatoarea precizare privind sistemul ForexeBug:

Potrivit art. IV din OUG 84/2016,  pe parcursul anului 2017, în baza unui calendar ce va fi stabilit ulterior,  instituţiile publice vor incepe să depună, formularele specifice situaţiilor financiare către Sistemul Naţional de Raportare FOREXEBUG.

Entităţile Publice se vor asigura că sistemul informatic, cu ajutorul căruia îşi desfăşoară activitatea financiar contabilă, corespunde cerinţelor prevăzute în O.M.F.P. nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O.M.F.P. nr.1917/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Programele informatice trebuie să asigure constituirea obligatorie a următoarelor informaţii în articolului contabil astfel:

Debit: =   cont contabil sintetic gr III, sector, sursă, clasificaţie venituri/ functională cheltuieli/excedent  şi clasificaţie economică cheltuieli, după caz

Credit =   cont contabil sintetic gr III, sector, sursă, clasificatie  venituri/  functională cheltuieli/excedent  şi clasificaţie economică cheltuieli, după caz

Atât debitul cât şi creditul  conturilor trebuie să aibă asociate urmatoarele informatii: clasificaţie venituri/  funcţională cheltuieli/excedent, clasificaţia economică cheltuieli, acolo unde este cazul. Toate conturile trebuie să îndeplinească cerinţele privind asocierea clasificaţiei acolo unde este cazul, conform legislatiei in vigoare.

 

exemplu: articol contabil ce conţine clasificaţie de venituri  atât pe debit cat si pe credit 

4110100   02     E        300530             6 caractere X

=

7500000  02     E        300530              6 caractere X

exemplu: articol contabil ce conţine clasificaţie de cheltuieli  atât pe debit cât şi pe credit

4010100 02 A 510103 200108 = 7700000 02 A 510103 200108

exemplu: articol contabil ce conţine clasificaţie de cheltuieli pe debit şi fără clasificaţie pe credit

5310101 02 F 660601 206001 = 5810101 02 F

Exemple de articole cu contul 5310101 in diverse forme de asociere de clasificatii:

5310101 02 F 660601 200601  = 5420100 02 F 660601 200601

5310101 02 F 335000               = 7510100  02 F 335000

5310101 02 F                                = 4620109  02 F

2120901 02 F                            = 1030000  02 F

Mentiune:

  • spatiile dintre elementele contului sunt introduse pentru o mai buna vizualizare si punere in evidenta. In structura de raportare a contului, aceste spatii nu exista;
  • elementele care nu exista se inlocuiesc cu numarul corespunzator de X-uri.

Regula privind organizarea exportului contului: Atunci cand, potrivit reglementarilor, contul nu are asociate clasificaţii, aceastea vor fi inlocuite cu X-uri conform cu numărul de caractere rezervate.

Elementele constitutive din structura contului atât pe debit cât şi pe credit trebuie să conţină elementele enumerate, identificabile, distinct pentru a se putea asigura realizarea dinamica a raportărilor din formularele situaţiilor financiare.

In aceasta etapa de implementare a sistemului, în structura contului nu se introduc codurile ESA si CIF-ul partenerului acestea fiind înlocuite cu X-uri conform cu numărul de caractere rezervate pentru fiecare dintre ele

Specificatiile schemei XSD a XML-urilor ce vor fi generate de sistemele informatice pentru fiecare tip de formular in parte se vor transmite ulterior odata cu demararea procesului de raportare.

Institutiile publice au obligatia verificarii si armonizarii sistemelor informatice cu specificaţiile necesare realizării exportului în formatul XML, astfel că începând cu 01.01.2017 situaţiile financiare să poată fi exportate/preluate în PDF-urile asociate fiecărui tip de raportare.

tag blog

author blognicsoftadmin

Posteaza un comentariu


(required)